9 mars 2016

Är du innovatör med en god idé?

Produkter och tjänster som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd.
Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra
idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.
Den totala prissumman uppgår till över en miljon kronor varav en del utdelas som länspris.
Utdelning av priserna sker i Stockholm den 10 november 2016.

Sök senast 10 april!


Mer information och ansökningsformulär finner du på
www.stiftelsenskapa.se, ansök senast den 10 april 2016.

Till minne av uppfinnaren Alfred Nobel (1833–1896)
Stiftelsen SKAPA
Stockholmsmässan AB
Svenska Uppfinnareföreningen

Med stöd av
ALMI Företagspartner AB
VINNOVA
Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
Tillväxtverket
Patent- och registreringsverket