8 mars 2017

Svenska Uppfinnareföreningens medlems- och årsmöte 8 april 2017

Lördagen den 8 april, Tekniska Museet, Hörsalen, Stockholm

09.30 Registrering, kaffe
10.00 Uppfinnarriksdag
12.00 Enklare förtäring
13.30 Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte
15.00 Mötet avslutas

Anmälan och information
Anmäl dig senast 3 april:
www.uppfinnare.se/årsmöte-8-april-2017

Svenska Uppfinnareföreningen bjuder ordförande/alternativt ersättare på styrkta resekostnader (billigaste alternativet) till och från mötet. Vänligen sänd originalunderlag till:
Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 Stockholm
eller e-kvitton till märk mejlet ”Årsmöte 2017”.

Välkommen!