21 maj 2015

Årssammankomst för processledarna i MentorRing

Under en dag i maj samlade vi processledarna för MentorRing. På kansliet i Stockholm så utbyttes erfarenheter, kontakter och uppdatering om metodens material. Eva Swede höll en föreläsning om personliga varumärket och därefter följde en livlig och kreativ stund där vi tränades i att framföra vårt budskap.

Metoden MentorRing är en professionell och tydlig metod som stärker individers möjligheter att utveckla och förverkliga sina idéer till innovationer. Processledarnas engagemang och vilja är vår viktigaste resurs för att genomföra MentorRingar. Tillsammans så höll de under 2014 ihop 88 deltagare. Många av deltagarna vittnar om den effektiva metoden som MentorRing är. Mer information finns på www.mentorring.se