12 mars 2015

Öppna upp, vi har en blomstrande innovationskraft

Idag den 12 mars är det 129 år sedan Svenska Uppfinnareföreningen grundades, det gör oss till världen äldsta uppfinnarförening. I år firar vi genom att vara med på konferensen Öppna upp och lanserar nya MentorRing®

Svenska Uppfinnareföreningen har sedan ett år arbetat med ett pilotprojekt som finansierats av Tillväxtverket. Piloten har omfattat handledning för individer genom innovationsprocessen på 10 platser runt om i Sverige. Under tiden har 88 personer, under ledning av åtta handledare, utvecklat idéer till innovationer. Några har nått hela vägen fram medan några har en bit kvar. Metoden vi använt under piloten är MentorRing®. 

De 88 deltagarna, som alla är kvinnor, har vid start befunnit sig i tidiga skeden av sina utvecklingsprojekt och det är där MentorRing passar allra bäst – i tidiga skeden. Deltagarnas utvärderingar visar en tydlig trend:

  • Över 50 procent av deltagarna har startat företag
  • 70 procent har knutit externa kompetenser till sina utvecklingsprojekt
  • Utbildningstillfällena har haft hög kvalitet
  • Föreläsarna har varit mycket uppskattade
  • Deltagarna upplever väsentligt ökade kunskaper om innovationsprocessen, affärsprocessen och det personliga varumärket
  • Handledarna får genomgående högt betyg 

 

- Med erfarenhet av arbetet har vi tagit tillvara på våra driftiga handledares och engagerade deltagares förslag. Vi har utvecklat metoden väsentligt till dagens krav på kvalitet, skalbarhet och tagit fram en tydlig och mätbar process som kvalitetssäkrat MentorRing, säger Malin Mohr, projektansvarig vid Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningens grundare var ingen mindre än den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Mycket har hänt under åren och utvecklingen har varit enorm. Grundarens intentioner är dock bestående och präglar Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet – att företräda Sveriges uppfinnare och bidra till att fler idéer blir innovationer. Och särskilt idéer som inte har sitt ursprung i akademin – eftersom de idag inte tas till vara på optimalt sätt i Sverige. Mycket har blivit till det bättre sedan Andrées tid men ändå är många av dagens individer exkluderade från innovations- och företagsfrämjande insatser.

Under konferensen Öppna upp lanserar Tillväxtverket den nationella strategin för företagsfrämjande på lika villkor. Svenska Uppfinnareföreningen har i remissvaret för strategin särskilt poängterat insatser så att flera individer, oavsett kön, bransch, bakgrund eller etnicitet i större utsträckning ska uppleva sig inkluderade. Med en sådan förändring kommer vi skapa företagsutveckling genom att innovationskrafter tillvaratas bättre.

- Andrées tanke var klok och förutsägande. Ser vi till många av dagens större och välkända företag är de baserade på svenska uppfinningar. Med MentorRing tar vi vår grundares intentioner in i 2000-talet och ser till att individers innovationskraft får lyftkraft, säger Sami Bask, vd Svenska Uppfinnareföreningen.

 

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéer blir till innovationer genom samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.

Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell, allmännyttig förening som samlar ett brett och unikt nätverk. Från Boden i norr till Malmö i söder finns 30 lokala medlemsföreningar, det centrala kansliet är placerat i Stockholm. www.uppfinnare.se

MentorRing® är en metod och utbildning som är framtagen av Svenska Uppfinnareföreningen. Här erbjuder vi en utvecklande miljö för människor med innovativa idéer. I MentorRing ingår du i en handledd grupp där du under sekretess kan prata fritt om idén och där alla är varandras mentorer. Du får kraft och kunskap till dig och din idé. Med MentorRing bidrar Svenska Uppfinnareföreningen till ett innovativt Sverige. www.mentorring.se