9 december 2013

2 miljoner till idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet

Genom Svenska Uppfinnareföreningen utlyses medel ur Jimmy Dahlstens fond för året 2013. Ansökan ska vara inskickad innan 28 februari 2014.

Hjälpmedelsföretaget Etac har skapat Jimmy Dahlstens Fond för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag. Upp till 2 miljoner kronor delas varje år ut till entreprenörer och visionärer som vill förverkliga idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Fonden skiljer sig från de flesta andra finansieringsmetoder för innovatörer genom att det inte finns krav på återbetalning eller ägande.

Ansökningarna delas in i kategorierna Innovation, Engagemang och Kunskap. För att söka medel från Jimmy Dahlstens Fonds Innovationskategori skall ansökan beröra nya, innovativa lösningar och hjälpmedel som framför allt hjälper personer med nedsatt rörlighet. Fonden kan exempelvis finansiera utveckling och kommersialisering av hjälpmedel såsom en marknadsstudie eller en prototyputveckling.

Inom kategorierna Kunskap och Engagemang kan medel sökas för projekt som exempelvis vill minska fördomar och okunskap kring funktionshinder. Det kan röra sig om engagemang, aktiviteter och projekt som hjälper personer med nedsatt rörlighet att bryta sin isolering.

Fonden tar emot ansökningar till och med 28 februari 2014. Såväl privatpersoner som företag och icke vinstdrivande organisationer kan söka medel.

Om Jimmy Dahlstens fond

Fonden förvaltas idag av Etacs styrelse och projekten utses av en fristående jury bestående av Lena Jansson, ordförande i fonden och distriktschef Sodexo Hjälpmedelsservice, Thomas Fogdö, föreläsare och mental rådgivare, Malin Baryard, ambassadör för ridning för funktionshindrade, Signhild Arnegård-Hansen, vd Svenska Lantchips, tidigare Svenskt näringsliv samt Karl-Erik Olsson, förbundsordförande SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

För mer information om ansökningshandlingar och kriterier, se www.jimmydahlstensfond.se.

Länkar www.jimmydahlstensfond.se www.etac.se