20 november 2014

2 miljoner till idéer som skapar nya möjligheter för de med nedsatt rörlighet

Syftet med Jimmy Dahlstens fond är att stödja projekt och idéer som bidrar till ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Hjälpmedelsföretaget Etac har skapat Jimmy Dahlstens Fond för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag – oavsett fysiska förutsättningar. Projekten utses av fondens oberoende jury.

Ansökningarna delas in i kategorierna Kunskap, Engagemang och Innovation. Inom kategorin Kunskap kan medel sökas för projekt eller utbildning som rör studier kopplade till hjälpmedel eller projekt som vill minska fördomar och okunskap kring funktionshinder.

I Engagemangskategorin kan medel sökas för exempelvis aktiviteter som hjälper personer med nedsatt rörlighet att bryta sin isolering.

För att söka medel från innovationskategorin ska ansökan beröra nya, innovativa lösningar och hjälpmedel som kan underlätta för personer med nedsatt rörlighet. Fonden kan exempelvis finansiera alltifrån en prototyputveckling till en marknadsstudie.

Alla kan söka medel från Jimmy Dahlstens fond: privatpersoner, ideella organisationer eller företag. Fonden är öppen för ansökningar från den 1 december 2014 och sista inlämningsdag är den 30 januari 2015.

Ansök: www.jimmydahlstensfond.se

Läs mer: www.etac.se/jimmy

Kontakt: Emma Ejermark, kommunikatör, Jimmy Dahlstens fond, tel. 08-633 47 48,