13 november 2013

300 jurymedlemmar till Finn upp - hjälp till

Finn upp är tar fram lärarhandledningar och driver ”Finn upp tävlingar” för högstadieelever. Som en av grundarna vill Svenska Uppfinnareföreningen arbeta mer intensivt med Finn upp. Vi gör det bland annat genom att aktivera medlemmar, 30-talet lokala uppfinnarföreningar och uppmana det omfattande nätverket av engagerade människor i att delta i juryn.

Sveriges framtid bygger på nya idéer och uppfinningar.

Hjälp oss visa att ungdomars idéer är viktiga!

För att Finn upp ska kunna hålla tävling varje år så krävs en mycket större jury än tidigare. Och det är här vi hoppas att du hjälper oss med. Finn upp kommer att behöva ett par hundra jurymedlemmar som alternerar år från år med att göra bedömningar. Som jurymedlem kommer huvuddelen av bedömningsarbetet att ske på webben. Som stöd har man som jurymedlem andras bedömningar och bedömningskriterier från Finn upp.

Delar av juryn kommer också att mötas för slutbedömningar till regionala finaler och riksfinal. Man kan räkna med att det är ett par timmars arbete varje år där man bedömer upp till 50-60 bidrag. Juryarbetet kommer att ske januari-mars varje år med början redan nu i 2014. Allt juryarbete sker ideellt.

Här anmäler du ditt intresse för att vara med i juryn

Mera nyfiken på Finn upp? Läs mer