24 januari 2019

Brinnovation 2019

Brinnovation – Sveriges största innovationstävling inom brandsäkerhet

Årligen sker ca 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till cirka 6000 av dessa och räddar liv varje vecka. Ändå omkommer mellan 80 och 90 människor i samband med bostadsbränder varje år och det finns stora skillnader kopplat till bland annat ålder och social utsatthet. Detta och mycket annat har framkommit i den fleråriga forskningssatsningen, ”Bränder i boendemiljö”, vars resultat nyligen presenterades.

Nu lanseras Brinnovation, en idé‐ och innovationstävling för att minska skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder. Tillsammans med ett antal Partners och Vänner utmanar Brandskyddsföreningen och Brandforsk nu alla intresserade idékläckare, uppfinnare och innovatörer att komma med förslag på lösningar inom temat Brandsäkerhet i boendemiljö.

Målet med tävlingen är att både få in bra idéer och innovationer för att minska skador på grund av bränder samt att öka medvetenheten om bränder i allmänhet. Med era innovationer vill vi skapa en effektivare och bättre utveckling av framtidens brandsäkerhet. Med en prispott på 500 000 kr och många engagerade aktörer som stöttar oss, hoppas vi nå kreativa idégivare och innovatörer i hela landet som tillsammans med oss vill bidra till ett brandsäkrare Sverige.

Ditt tävlingsbidrag vill vi ha senast den 10 mars 2019. Samtliga tävlingsbidrag kommer att bedömas av två olika jurygrupper som kommer att välja ut de 20 tävlingsbidrag som får tävla vidare.

Snabbfakta

  •  Tävlingens tema är brandsäkerhet i boendemiljö. Läs mer om tävlingen på www.brandskyddsforeningen.se/brinnovation
  •  Tävlingen är öppen för både privatpersoner och team.
  •  Prisutdelning av priserna 1‐3 kommer att ske i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, i anslutning till firandet av Brandskyddsföreningens 100 års‐jubileum den 22 maj, 2019.
  •  För att ta del av en sammanfattning av slutsatserna från forskningsrapporterna, vänligen se bifogad fil.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Thomas Gell, forsknings‐ och innovationschef, Brandskyddsföreningen, tel: 08‐121 359 22,
mail: 

Francys Eurenius, samordnare, Brandskyddsföreningen, tel: 08‐588 474 14,
mail: