2 november 2015

Brott utan straff - ett hot mot nya jobb och välstånd

En kohage har inte sällan ett starkare rättsskydd än en epokgörande uppfinning. Immateriella värden är alltför dåligt skyddade, menar Carl-Johan Westholm och Dan Brändström, Uppfinnarkollegiet.

Läs hela artikeln i Svenskt Tidskrift
Av Carl-Johan Westholm och Dan Brändström | 30 oktober 2015

Nästa vecka skriver de en uppföljande artikel om hur patenträtten kan stärkas.