21 maj 2015

Crowdfunding för uppfinnarprojektens utveckling

Det är nu ett år sedan samarbetet för crowdfunding inleddes med FundedByMe. Vi träffades för att utvärdera och för att utvecklas i det fortsatta samarbetet. Vi har tillsammans också gått in som partners i Spendrups innovationstävling ”Cold Tech Challenge” som har sin final i augusti.

Vill du veta mera om hur crowdfunding och hur det fungerar och hur du ska agera för att lyckas går du in på vår webb.

Här kan du läsa om frågorna Malin Mohr ställt och svaren från Lena Flykt-Rosén (L) och Henrik von Stockenström (H).

Vad är FundedByMe och vad innebär samarbetet med Svenska Uppfinnareföreningen?

L: FundedByMe hjälper bolag att resa kapital genom crowdfunding. Vi har investerare från över 70 länder som kontinuerligt letar efter spännande bolag och idéer på vår plattform. Vår grundfilosofi är att stödja innovation och entreprenörskap i olika skeden, därför tycker vi att det är både viktigt och roligt att samarbeta med Svenska Uppfinnareföreningen.

Kan du förklara lite mer i detalj vad crowdfunding är?

L: Crowdfunding är egentligen inte ett nytt fenomen. I alla tider har människor frivilligt gått samman för att tillsammans finansiera projekt av olika slag. I slutet av 1800-talet använde sig Artur Hazelius av crowdfunding för att färdigställa Nordiska museet, även frihetsgudinnan på Liberty Island i New York city är crowdfundad. I vår digitala värld öppnar sig naturligtvis nya möjligheter och idéer som söker kapital kan få en global räckvidd.

Vilken typ av crowdfunding erbjuder FundedByMe?

H: Vi har i dagsläget tre typer av crowdfunding:

Reward crowdfunding är den “klassiska” varianten där personer ger pengar i utbyte mot en belöning. En sådan belöning kan vara alltifrån ett enkelt tack per mail, till att man får en produkt när den är klar, en prenumeration på en tjänst, eller något annat som man anser vara värdefullt att få. Beloppet är 10 kr som lägst upp till tiotusentals kronor.
Equity crowdfunding för bolag som söker finansiering i form av aktiekapital. Det handlar ofta om högre belopp - från 1 000 kr per person upp till flera hundra tusen. Investerarna går in mer långsiktigt, ofta på flera års sikt. Därför är kraven på information också högre från investerarna. Här behöver man beskriva bland annat affärsplan, prognoser, värdering, teamet och exitmöjligheter. De totala beloppen som tas in är ofta i multiplar av miljoner kronor.
Lånebaserad crowdfunding vänder sig till bolag som funnits i minst en tid och har ett kassaflöde som möjliggör amortering och återbetalningsförmåga. Här görs en kreditupplysning på bolaget av en tredje part.

Jag möts av ordet kampanj, vad är det?

H: Varje bolag eller projekt som vill ta in pengar genom FundedByMe gör detta genom en kampanj på vår sajt, www.fundedbyme.com. I en kampanj behöver all information presenteras för att investerare ska kunna fatta ett beslut om  ska bidra med kapital eller inte. Alltså, information om produkterna eller tjänsterna, om teamet som skall driva arbetet, om framtiden, hur pengarna ska användas mm. Kampanjen ligger uppe på sajten i upp till 45 dagar.

Hur ser en lyckad kampanj ut?

H: En bra kampanj är alltid väl strukturerad, lätt att följa och övertygande. Det gäller först och främst att fånga läsarens intresse. Rubriker, ingress, den första bilden och en video är bra verktyg för detta. Sedan gäller det att lyfta fram trovärdigheten, att man verkligen är dedikerad och kommer att lyckas. Därför ska man lägga tid på att beskriva teamet så utförligt som möjligt. Vilka erfarenheter har man som är relevanta för att lyckas med just detta?

L: Allt som visar att man har intyg på att idén eller affärsmodellen verkligen fungerar är såklart bra. Vinst, kunder, försäljning är bra indikatorer, men om man inte kommit dit ännu kan det vara bra att beskriva viktiga samarbeten och avtal, eller andra utlåtanden. Om man fått finansiering från andra håll är det också bra att ange.

När kampanjen är upplagd - är det bara att luta sig tillbaka och invänta pengarna då?

H: Haha, nej, så enkelt är det tyvärr inte! För att lyckas krävs mer än så - när man lagt upp informationen på ett bra sätt har man bara tagit första steget. Det är när kampanjen går live som det blir riktigt intressant. Våra medlemmar kollar vad som är nytt på sajten, men det gäller att sprida till så många nya personer som möjligt som kan vara intresserade av just denna kampanj.

L: Försök hitta kanaler, grupper eller nätverk där man kan nå de här personerna. Sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter brukar vara effektivt, kombinerat med att vara med på mässor och events. Om man inte har kunskap om hur man gör är den en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet.

En kampanj som inte gått så bra, vad är orsaken?

L: Det kan bero på att man inte gjort sin hemläxa ordentligt och tagit fram informationen som Henrik beskrev tidigare. Det kan också bero på att värderingen av bolaget inte är rimlig, eller att man inte lyckats paketera idén, produkten eller tjänsten på ett sätt som går att sälja. Det är viktigt att förstå att hur bra och innovativ en idé än må vara måste den kunna säljas för att skapa ett kommersiellt intresse från investerare. Om en kampanj inte har gått så bra kan det också bero på att man inte har varit tillräckligt aktiv i sin kommunikation med potentiella intressenter före och under kampanjen. Att vara tillgänglig och kunna svara på frågoret är enormt viktigt, ingenting du sköter med vänster hand.

Vilka råd skulle ni vilja ge just till uppfinnare för att deras kampanj ska bli bra?

L: Det låter kanske som en självklarhet men en bra uppfinning eller idé måste beskrivas så att alla förstår den! Ju mer komplex din idé är, desto tydligare måste beskriva värdet den tillför.

Om man gör ett bra jobb kan man alltså finna finansieringen till sin idé via er - men finns det andra fördelar med crowdfunding?

H: Förutom möjligheten att relativt snabbt resa kapital ger en väl genomförd crowdfunding-kampanj en värdefull marknadsföringseffekt; du skapar intresse för idén, bygger en dedikerad kundkrets som gärna ger dig feedback och du får lojala ambassadörer som arbetar för dig genom att prata positivt om din idé.

L: Vi ser också många bolag som får en skjuts av att aktiva investerare agerar ambassadörer och hjälper till med både kunskap och nätverk som öppnar nya dörrar, till exempel nya distributionskanaler på nya marknader. Ibland säger vi skämtsamt att “pengarna är bara en sidoeffekt”!

När i ett utvecklingsprojekt passar crowdfunding?

H: Crowdfunding passar idéer och bolag i alla faser! En belöningsbaserad kampanj kan användas i ett tidigt skede, redan innan du har en färdig produkt, för att testa din idé och om det finns ett tillräckligt stort intresse för den. Equity är ett sätt för små bolag att ta in aktiekapital, här måste det finnas ett registrerat bolag. Lånebaserad crowdfunding passar mer mogna bolag som har funnits minst ett och ett halvt år och har ett kassaflöde som möjliggör amortering och återbetalningsförmåga. 

Alla innovativa idéer och projekt behöver förr eller senare tillväxtkapital för att realiseras, då är crowdfunding ett väldigt bra sätt att gå till väga.

Och så blev vi även partners i innovationstävlingen där problemet med feltemperad öl ska få sin lösning…

L: Javisst, det känns bra, feltempererad öl gör ju ingen glad! På kort tid har tävlingen väckt stort intresse och engagemang, inte bara i Sverige.

M: Jag ser fram emot att också samverka i juryn. Tillsammans ska vi välja ut det vinnande bidraget som sedan kommer att få en kampanj på FundedByMe

För att se några av de aktuella kampanjerna, gå till www.fundedbyme.com

För crowdfunding tips och nyheter, följ http://blog.fundedbyme.com/

Malin Mohr, informationsansvarig Svensk Uppfinnareföreningen
Lena Flykt-Rosén, partneransvarig FundedByMe
Henrik von Stockenström, Sverigechef FundedByMe