25 juni 2015

Dags att lämna bidrag till Green Innovation Contest

Har du en miljöinnovation som är redo att utvecklas till en produkt eller tjänst för marknaden? Är den mogen att kommuniceras till samarbetsparter och marknaden, utvecklas i dialog med potentiella kunder eller är det dags för första prototypen? Oavsett om du befinner dig i ett uppstartsföretag, är ett etablerat småföretag, tillhör akademin eller bara är du som person kan du vara med och tävla, så länge innovationen har en miljö- och affärspotential.

Green Innovation Contest söker efter Sveriges mest lovande innovationer med hög affärs- och miljöpotential.

Tävlande bidrag erbjuds att marknadsföras inför en bred publik på deras hemsida. Deadline för att lämna bidrag är 10 juli.

Läs mer på tävlingens webbplats:

www.greeninnovationcontest.se