26 oktober 2015

Dags att söka stipendium för nya smarta vardagshjälpmedel

OBS! Ansökningstiden har gått ut!

Nu är det dags att söka stipendium för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel. Genom samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen och De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse (DHRs Bidragsstiftelse) utlyses totalt 150 000 kronor för året 2015.

Ett hjälpmedel kan omfatta allt från en osthyvel med vinklat handtag, el-rullstol, it-stöd till stödbandage och proteser. Hjälpmedel finns inom många olika områden såsom arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedel i utbildningssituationer, hjälpmedel i hemmet och för den dagliga livsföringen och hjälpmedel för att kunna ta sig fram. Din idé ska ha personer med funktionsnedsättning som tänkt kund och användare, inte vårdpersonal.

-  Har du en idé som underlätta vardagen för en person med funktionshinder så vill vi gärna ha din ansökan, hälsar Malin Mohr informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen.

Genom samarbete med Bidragsstiftelsen så kan vi utlysa 150 000 kronor som kommer fördelas på tre till fem olika projekt. Utlysning av stipendiet och urvalet av idéer görs av Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av en kunnig jury.

Juryn utför sitt uppdrag under sekretess då idéer som beskrivs kan sakna skydd. Juryn kommer av resursskäl inte kunna ge alla sökanden återkoppling om sina sökta projekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Din ansökan tar vi emot fram till den 1 november 2015. Därefter tar granskning, urval och juryarbete vid. Innan årsskiftet kommer stipendiater och alla sökande att vara meddelade.

Juryn består av:

Sami Bask, vd Svenska Uppfinnareföreningen
Yvonne Björkman, styrelseledamot DHRs Bidragsstiftelse
Janne Lundqvist, innovationsrådgivare Start-Up Stockholm
Maria Necula, patentingenjör Svenska Uppfinnareföreningen
Christina Ripe, produktchef Etac AB
Marit Sundin, uppfinnare, grundare och vd för AddMovement AB

 

Mer information:
Mer om samarbetet med DHR

, projektledare