1 oktober 2014

Dags för utvecklingsstipendier till nya smarta vardagshjälpmedel

Nu är det dags att söka stipendium för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel. Genom samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen och De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse (DHRs Bidragsstiftelse) utlyses totalt 150 000 kronor för året 2014. 

2014 års ansökningsdatum har nu passerats

Ett hjälpmedel kan omfatta allt från en osthyvel med vinklat handtag, el-rullstol, it-stöd till stödbandage och proteser. Hjälpmedel finns inom många olika områden såsom arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedel i utbildningssituationer, hjälpmedel i hemmet och för den dagliga livsföringen och hjälpmedel för att kunna ta sig fram.

Genom samarbete utlyses 150 000 kronor som kommer fördelas på tre till fem olika projekt. Utlysning av stipendiet och urvalet av idéer görs av Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av en kunnig jury.

Juryn utför sitt uppdrag under sekretess då idéer som beskrivs kan sakna skydd. Juryn kommer av resursskäl inte kunna ge alla sökanden återkoppling om sina sökta projekt.

- Vi förväntar oss många sökanden till stipendierna då förra årets söktryck var stort, säger projektledare Malin Mohr.

Ansökningstiden gick ut den 3 november 2014

Juryn för 2014 år stipendier var:
Yvonne Björkman - styrelseledamot DHRs Bidragsstiftelse
Åsa Malmsten / Ella Stemme - ägare SmartaSaker
Anna Lampel – projektledare och konsult hjälpmedelsområdet
Maria Necula - patentingenjör Svenska Uppfinnareföreningen
Kjell Jegefors – vd Svenska Uppfinnareföreningen, sammankallande och ordförande för juryn.

Mer information: Mer om samarbetet med DHR
administration 
, projektledare