27 april 2015

De första stegen till att bli innovatör

Idag lanserar Svenska Uppfinnareföreningen och Sveriges Ingenjörer den nya versionen av introduktionssajten till innovationsprocessen, InnovationOnline.se. Sajten erbjuder råd och stöd för dig som går och bär på en idé.

InnovationOnline.se har nu fått en rad nya inslag, såsom en expertpanel och blogg. En annan nyhet är att den presenterar flera olika vägar att kommersialisera idéer på. Sajten stöds av Tillväxtverket.

I Sverige har vi byggt vårt välstånd på att enskilda personer satsat på sina idéer och utvecklat dem till internationella framgångar. Förutsättningarna för att lyckas finns även i dag, om vi gör de rätta valen. InnovationOnline.se är en introduktionssajt i innovationsprocessen. De som har idéer som de vill satsa på, gör klokt i att fundera över hur de ska gå tillväga. På InnovationOnline.se finns både goda råd och kunniga personer att fråga.

InnovationOnline.se presenterar grunderna för att utveckla en idé till en innovation i nio steg: Din idé, Skydda idén, Kommersialisering, Ekonomi, Tillverkning, Försäljning, Hållbarhet, Utveckling samt Anställd med idé. Dessa steg ger många konkreta tips. Ett exempel är hur idébäraren kan kommersialisera sin idé. Alla vill inte starta företag och då kan en licensiering av idén vara den bästa lösningen, en annan kan vara att helt enkelt sälja idén till ett företag. För den som är anställd reglerar lagar och kollektivavtal personens rättigheter och skyldigheter. Steget Anställd med idé handlar särskilt om det.

En nyhet för denna version är en expertpanel som besvarar frågor. I panelen sitter experter med lång och djup kompetens om innovationsprocessen. De har egen erfarenhet och hög kunskap inom sina ämnesområden. En annan nyhet är bloggen där innovatörer delar med sig av sina erfarenheter.

Bakgrund
InnovationOnline.se har funnits sedan 2011. Den startades av Svenska Uppfinnareföreningen och 2014 anslöt sig Sveriges Ingenjörer. Idag 27 april sjösätts den nya och uppdaterade versionen av sajten i samband med World Intellectual Property Day 2015 – en dag då immateriella tillgångar som patent, varumärke och designskydd står i fokus.

InnovationOnline.se rekommenderas och stöds av Tillväxtverket.

För mer information kontakta
Anne Bock, projektledare, Svenska Uppfinnareföreningen
Telefon: 08-545 164 74, 

Johan Sittenfeld, utredare, Sveriges Ingenjörer
Telefon: 08-613 81 05, Mobil: 0706-538205 E-post:

Svenska Uppfinnareföreningen, Grev Turegatan 16, 114 11 Stockholm
Telefon: 08-545 164 70 E-post: Hemsida: uppfinnare.se

Sveriges Ingenjörer, Malmskillnadsgatan 48, 111 84 Stockholm
Telefon: 08-613 80 00 E-post: Hemsida: sverigesingenjorer.se

 www.innovationonline.se