5 mars 2015

Deltävling 2: Klimatmaxa villorna

Nu drar Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen med flera igång deltävling 2: Klimatmaxa villorna - En innovationstävling där privatpersoner, företag och organisationer kan delta.

Målet med innovationstävlingen är att skapa förutsättningar för nya tekniska lösningar som ger ökad energieffektivisering och minskar användningen av icke hållbara energikällor. Tanken är att innovatörer och medverkande företag ska kunna samarbeta kring utvecklingen av innovationerna och därmed dra nytta av varandra.

Ansökningsformulär och regler hittar du på Naturskyddsföreningens hemsida: www.naturskyddsforeningen/klimatmaxa-villor

Vi som samarbetar för tävlingen: