27 januari 2020

Vinterbrev

På konstgjord väg får vi åtmindstone lite vinterkänsla.

Vinter?brev

- Längtar regeringen efter uppfinnare – fast de inte vet om det?


Blir det någon vinter? Det är den 10:e januari och fortfarande har vi knappt fått någon snö – åtminstone inte i södra halvan av Sverige. Är detta det slutliga beviset för växthuseffekten – eventuellt tillsammans med sommaren 2018 som ju var så varm. Nja säger forskarna – vi kan nog vara överens om att det är människans koldioxidutsläpp som orsakar ökningen av koldioxidhalten i atmosfären och att koldioxid är en växthusgas – så temperaturen ökar nog säkert. Vad som däremot fortfarande är oklart är hur mycket och hur snabbt temperaturen kommer att öka. Molnen är en joker i leken.


Better safe than sorry – ”försiktighetsprincipen” – tag det säkra för det osäkra… kärt barn har många namn. Regeringen har därför gjort en klimatplan ”En samlad politik för klimatet” (2019/20:65, utkom 19- 12-17) . Orden uppfinning/uppfinnare  saknas helt, men ordet innovation förekommer däremot rikligt - 125 gånger. Svenska Uppfinnareföreningen, STIK eller GUF är naturligtvis inte med bland de 203 remissinstanserna – uppfinnare är uträknade. Sverige sägs däremot vara innovationsledare i Europa, följt av Danmark och Finland. Vi lägger nämligen ut mest pengar (men får tillbaks minst). Regeringen verkar mena att idéer och uppfinningar är oviktiga. Det är endast de mogna uppfinningarna som räknas när de nått marknaden – d.v.s. innovationerna. 

För att förstå hur regeringen tänker om utvecklingen, kan man räkna vilka ord står i närheten av ordet ”innovation”:


”Forskning” nämns 17 gånger men Regeringen verkar inte förstå att forskning omvandlar pengar till kunskap, sällan kunskap till pengar eller resultat. För det behövs uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Ordet ”upphandling” nämns 9 gånger. För att kunna upphandla någonting tekniskt riskfyllt behöver man dock teknisk kunskap. Generellt är upphandlande organ fullbesatta med jurister, byråkrater och ekonomer, bundna till händer och fötter av lagar och förordningar. Tekniker, uppfinnare eller entreprenörer lyser där oftast med sin totala frånvaro. Sådana organ, får inte, bör inte och kommer förmodligen aldrig heller, att ta några tekniska risker. Sätter man bocken till trädgårdsmästare? ”EU” och ”främja” är andra honnörsord som förekommer tillsammans med ”innovation”. Tag ett antal honnörsord blanda och rör om – späcka med floskler – voila – klimatanrättningen är färdig.

Ibland skymtar en liten flaga av insikt visserligen fram. På sidan 54 står t ex: 

”Ett viktigt exempel är innovationsrelaterade marknadsmisslyckande, där enskilda aktörers ekonomiska incitament att investera i forskning och utveckling av nya tekniker är för svaga för att driva fram sådana investeringar på den nivå som vore samhällsekonomiskt effektiv. Samhällsnyttan av teknikutveckling går utöver den nytta som tillfaller de privata aktörer som gör dessa investeringar. Det gäller särskilt i de fall det krävs tekniksprång för att i tillräcklig utsträckning minska utsläppen.” På sidan 67 står till och med:

”Förekomsten av innovationsrelaterade marknadsmisslyckanden innebär dock att även staten kan behöva vara delaktig i att främja innovationer som kan leda till kraftigt minskade utsläpp.”


För att råda bot på regeringens blinda-fläcken-syndrom har uppfinnarbranschens ”Gossen Ruda” (d.v.s. Örjan Strandberg i STIK) tagit intiativ till ett upprop där vi uppfinnare verkligen kan visa vad vi går för! Gå därför in på: https://klimatplanen.swedinvent.se/reg.html och anmäl era idéer men naturligtvis så att ni inte blåser era chanser till t ex patent. Listan blir helt öppen. Upp till kamp - låt inte Örjan och STIK vinna kampen ☺!!  Glad vinter (eller vad det nu är) önskar Jan-Erik

 Forskning17, strategi3, lösningar6, satsningar, politik3, flexibilitet, hållbar2, värdekedjor2, morgondag, exportföretag, klimatsmart2, innovationskedja2, -kraft3, -system4, -relaterade, -process, -klimat3, -områden, -upphandling9, -program3, -tävling3, -behov, -index, -fonden2, -kluster, -takt, stötta, stärka, näring2, företagande, marknadsmisslyckande3, omställning3, främja4, ny vara eller tjänst, minskade utsläpp, tekniksprång, röja hinder, energi2, EU5, brist på kapital, teknikgenombrott, teknikutveckling3, materialtillverkning, Innovationsrådet3, kommersialisera, innovationskritiska metaller, global, transport4, digital2, kunskap, kompetens, gång och cykel, ny teknik2, sjöfart2, bränsleeffektivitet, eldrift, fordon2, finansiering. Sid 54, 67, 83, 

 

Med vänlig hälsning

Jan-Erik Nowacki

Svenska Uppfinnareföreningens Ordförande