27 september 2019

SÖKA STIPENDIUM FÖR NYA SMARTA VARDAGSHJÄLPMEDEL

Söka bidrag för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel. Genom
ett samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Bidragsstiftelsen DHR utlyses totalt 150 000 kr för året 2019.

 

Tiden har passerat, sista sökdagen var 1 november och prisutdelningen hålls den 6 december 2019.

Vi hoppas det kommer fler möjligheter till nästa år så fortsätt förverkliga era idéer. 

Stort tack till alla som sökte.