24 juni 2015

Enkätundersökning - Kreativitet hos uppfinnare

Bäste medlem i Uppfinnareföreningen,

Vänligen se nedan en mycket kort enkät som tar maximalt 5-10 minuter att fylla i. Syftet med enkäten är att undersöka samband kring kreativitet; egen och andras. Undersökningen är sålunda explorativ i detta skede. Med ökad kunskap om karakteristika hos - och manifestationer av - kreativitet hoppas vi kunna bidraga till att rådgivare och aktörer får bättre kunskap för att i sin tur mer effektivt kunna stödja uppfinnare och uppfinningar.

Klicka här för att komma till enkäten

Givetvis behandlas materialet både helt anonymt och konfidentiellt. Redovisning av de aggregerade resultaten kommer att ske skriftligt via internet genom Uppfinnareföreningen.

För att skicka ut formuläret använder vi Qualtrics för att hantera inhämtning av data. Qualtrics valdes ut eftersom de har höga krav på säkerhet och används av stora företag och akademiska institutioner för att hantera mycket känsliga data. Här kan du läsa mer om deras säkerhet.

Har Du några frågor kan Du vända Dig till och/eller till

Vi är helt övertygade att detta skulle kunna bli ett odelat mycket positivt bidrag både till forskningen och till samhället i stort.

Stort tack för Din mycket betydelsefulla medverkan!

Peter Hagström Handelshögskolan i Stockholm

Simon Kyaga Karolinska Institutet

Birger Moell Kungliga Tekniska Högskolan

Sami Bask och Malin Mohr Svenska Uppfinnareföreningen

Här kan du läsa några artiklar där Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare i kreativitet, porträtteras:

http://www.unt.se/start/kreativ-tolerant-3505554.aspx

http://www.va.se/nyheter/2015/05/15/manga-med-psykisk-ohalsa-har-avundsvarda-formagor/


Sommarpratare 2014

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/386830?programid=2071

Här kan du lyssna till Simon Kyaga

http://www.va.se/nyheter/2015/05/06/innovationstvodden/