21 maj 2015

Ett nytt samarbete tar form med Landsbygdsnätverket

Fram till 2020 finns det 440 miljoner kronor för att finansiera innovationsprojekt inom jordbruk, trädgård och rennäring. Programmet samordnas av Landsbygdsnätverket.

Svenska Uppfinnareföreningen har efterfrågats som medlem i Landsbygdsnätverket. Som medlem kan vi stärka och öka möjligheterna för Sveriges uppfinnare att utveckla nya lösningar och ta detta hela vägen fram till en innovation som kan lanseras på marknaden. 

”Efter att jag satt mig in i det nya innovationsstödet och haft några kontakter med Landsbygdsnätverket så definierar jag satsningen som en av de mest intressanta och genomtänkta på länge för Sveriges uppfinnare”

Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen

Det nya och unika är att du, som uppfinnare och i innovationsgruppen, får betalt för eget arbete. Du får också möjlighet att jobba ihop med människor som har kompletterande kompetenser och som med nya infallsvinklar bidrar till att det blir just en innovation.

Svenska Uppfinnareföreningen efterfrågades som medlem för sin sakkunskap och nätverket vi samlar av uppfinnare i våra medlemsföreningar. 

”Sveriges uppfinnare är en viktig utvecklingsresurs i de innovationsgrupper som programmet kommer att stödja”

Inger Pehrson, samordnare för det nya innovationsnätverket inom Landsbygdsnätverket

Innovationssatsningen som vi att kommer engageras för innebär innovationsstöd för jordbruk, trädgård och rennäringen. Det kommer att kunna sökas hos Jordbruksverket från september 2015. Satsning har sin grund på EU-nivå och heter EIP-Agri där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. I Sverige har regeringen avsatt cirka 440 miljoner fram till 2020 för så kallade innovationsgrupper.

I en innovationsgrupp samarbetar du som uppfinnare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning.

- Om du har en idé som kan utvecklas inom jordbruk, trädgård eller rennäring finns nu möjligheten att få stöd av experterna på innovationsupporten. De finns där för att vägleda genom processen från idé till att söka pengar inom innovationsstödet. Läs mer om det nya stödet som går att söka i september. 

Mer information finns på www.landsbygdsnatverket.se och följer från Svenska Uppfinnareföreningen då samarbetet är mer etablerat. 

Läs det senaste nyhetsbrevet från Landsbygdsnätverket