29 april 2014

Frågeställningar inför valet till Europarlamentet

Inför kommande val till Europarlamentet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt några frågeställningar till representerade partier.

1. Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell egendom ser ni som mest allvarliga i dag?

2. Borde mer resurser avsättas för att förhindra och beivra immaterialrättsrelaterad brottslighet?

3. Hur skall EU bidra till bättre skydd för europeiska rättigheter i tredje land såsom USA, Japan och Kina?  

Här länk till frågor med svar, 23 april 2014

Frågorna sändes den 22 april 2014 till:

Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Piratpartiet, svar inkom 22 april 2014
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Inkomna svar kommer sammanställas och publiceras löpande på föreningens hemsida www.uppfinnare.se, i våra nyhetsbrev och i sociala medier.