11 juni 2014

Stora skillnader inför EU-valet om immaterialrättens betydelse

Pressinformation den 22 maj 2014  

Inför valet till Europarlamentet ställde Svenska Uppfinnareföreningen tre frågeställningar till representerade partier om immaterialrättens hantering. Vi bad också uppfinnaren Håkan Lans att kommentera svaren. 

Immaterialrätten har betydelse för att utveckla innovationer och välstånd varför det är det viktigt att följa hur de politiska partierna prioriterar rättsområdet. 

Frågorna var:

Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell egendom ser ni som mest allvarliga i dag?Borde mer resurser avsättas för att förhindra och beivra immaterialrättsrelaterad brottslighet?Hur skall EU bidra till bättre skydd för europeiska rättigheter i tredje land såsom USA, Japan och Kina?  

Klicka för att komma till frågor med svar

I de olika svaren från representerade partier finns stora skillnader. Allt ifrån att patentsystemet är skadligt för innovation och bör avvecklas till kraftsamling nationellt och inom EU för brott inom immaterialrättsområdet. 

- Det är tufft redan idag för en uppfinnare att hantera patent på grund av höga kostnader. Om upphovsrätten begränsas hur skall då uppfinnare kunna finansiera långsiktiga utvecklingsarbeten och konkurrera med produktion i lågprisländerna? En följdfråga som Håkan Lans skickar med till EU-parlamentarikerna. 

Hur immaterialrättsfrågor prioriteras och hanteras inom EU har stor betydelse och våra parlamentariker fyller en viktig roll. Söndagen den 25 maj 2014 är det sista dagen att välja din EU-parlamentariker för de kommande fyra åren. 

Sammanställda frågor och svar

Pressinformation i vårt pressrum

För mer information om aktiviteten Malin Mohr, informationsansvarig, Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen skall arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obunden.