16 november 2015

Från forskning till innovation

Rapporten från Entreprenörskapsutredningen har landat. Rapporten fokuserar på forskning och universitet men ger oss några öppningar:

På sidan 26 hänvisar man till Christian Sandströms rapport!

På sidan 27 skrivs det en hel del om att det saknas stöd för enskilda uppfinnare och innovatörer, man nämner också det tillskott som Almi och Vinnova har fått som återigen riskerar att hamna inom akademin.

På sidan 28 står det om att behovet av erfarna innovationsrådgivare till uppfinnare. Man hänvisar också till IRT!

Vidare finns en punkt:
Möjligheterna att öppna upp de akademiska innovationsstödjande systemen för fristående innovatörer och mindre företag behöver ses över. En utredning av konsekvenserna av nuvarande regelverk bör genomföras. Det bör också övervägas om de akademiska systemen ska kompletteras med resurser för att klara en sådan utökad uppgift. Alternativt kan insatser i tidiga skeden från andra regionala aktörer ses över i syfte att uppmuntra ett ökat samarbete med de akademiska miljöerna.

Läs rapporten i sin helhet