9 januari 2017

Från uppfinning till värde - Vad har regeringskansliet för kunskaper?

”Kreativa näringar ger tillväxt” skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan Johansson och generaldirektör Susanne Ås Sivborg på Näringsliv Debatt 3/1. Där presenteras regeringens 80-miljonsatsning på immaterialrätten som bland annat innefattar informationsaktiviteter, ny kunskapsutveckling inom området samt stöd till specialiserad rådgivning till företag. Detta är mycket välkommet.

Tyvärr tar författarna inte upp personerna bakom uppfinningarna, innovationerna och start-up-företagen. Detta påpekade Carl-Johan Westholm och Dan Brändström, Uppfinnar-kollegiet med rubriken ”Politikerna behöver lära sig mer om patent” De skriver ”Om en bank rånas, kontaktar banken polisen. Om någon blir bestulen på sina patent, då måste den drabbade stämma tjuven/intrångsföretaget. Denna verklighet gäller för uppfinnare i Sverige, både i Sverige och utanför, om patentinnehavaren exporterar sina nyskapelser. Om detta råder full medvetenhet, både hos stora tillverkande företag och små snilleföretag. Det är den viktigaste orsaken till att många uppfinnare inte söker patent.”

Vi påpekade i en annan replik att ”Bättre rättssäkerhet för uppfinnare bör prioriteras” Där kan man läsa ”Vi välkomnar det ökade intresset för immaterialrätten. Ramverket behöver reformeras för att ge skydd för kapitalsvaga parter. Enbart information räcker inte.” Att förtiga svagheterna ökar inte förtroendet.

Europeiska kommissionen har återigen engagerat sig i dessa frågor. Till skillnad från det svenska regeringskansliet uttalar man insikter om svagheterna i ramverket. Se EU tar stora steg för att öka stödet till tillväxtföretag och nyttjandet av immaterialrätt bland uppfinnare och små företag!

Vår förhoppning är att dialogen kring immaterialrätten förbättras. Ramverket behöver reformeras för att ge skydd för kapitalsvaga parter. Politik måste vara mer än storslagna uttalanden.  

Peter A Jörgensen, Kjell Jegefors