18 februari 2016

Göteborg gör det igen

Ännu en gång har en medlem i Göteborgs Uppfinnareföreningen, GUF nått framgång med att ta uppfinningar till marknaden. På kort tid har Kristina Frisk med Caresumables gått från idé till innovation, den senaste produkten har marknadsintroducerats på ett år. I dagarna har företaget sålts till Directa Dental Group som har försäljningskanaler i 90 länder. Innovationerna får därmed en möjlighet till spridning över världen.

Läs pressmeddelandet

GUF är med sina drygt 300 medlemmar 2015 den största medlemsföreningen i Svenska Uppfinnareföreningen. Föreningen har ett starkt och mycket aktivt nätverk som bidrar med stöd och hjälp för att uppfinnarna ska komma framåt i innovationsprocessen. Många har idag ett flertal produkter på marknaden och många fler finns i pipeline. Att ha tillgång till alla denna kompetens skapar förutsättningar för att snabba på innovationsprocessen samt undvika många av de svårigheter och fällor som finns på vägen.

GUFs externa nätverk stärker också uppfinnarnas möjligheter för samarbeten när kommersialiseringsprocessen tar vid.

Läs mer om Göteborgs Uppfinnareföreningen