30 oktober 2014

GUFs Idéstipendium

Göteborgs Uppfinnareförening delade den 29:e oktober ut stipendium tillsammans med ett 30-tal av medlemmarna som samlades denna kväll på Open Arena på Lindholmspiren.

Det blev Julia Taube som fick ta emot 2014 års stipendium som är på 5000 kronor.

Julia får stipendiet för utveckling av sin idé som ska ge små barn ett nytt redskap i sin lek som också kommer att påverka deras verklighetsuppfattning på ett positivt sätt. Julia är en mycket drivande uppfinnare som har en plats på Brew House Inkubator i Göteborg. Julia deltar också i den MentorRing utbildning som drivs av Lena Nyström. Att Julia redan har tänkt på marknadskontakter ser vi också genom att hon ingår i det samarbete som Göteborgs Uppfinnareförening och Företagarna Göteborg bedriver under namnet InnovationX. Vi önskar Julia all lycka till med sitt uppfinnande och ser fram emot när hennes produkt finns på marknaden i sitt rätta sammanhang.

(På bilden: Lena Nyström – Julia Taube – Göte Eriksson)