9 mars 2017

Hur många svenskar skapar innovationer?

Tips! 

Detta är titeln på seminarium som hålls på Vinnova 2017-03-10. Om Du är intresserad anmäl Dig.

Professor Lars Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, har som en del av detta internationella forskarnätverk studerat frekvensen av användarinnovation och dess betydelse för svensk ekonomi. Lars kommer att ge exempel på några av dessa innovationer och förklara utmaningarna för att samhället ska få ut maximalt av dessa innovationsaktiviteter

Vinnova har bjudit in doktor Carl Wadell, Tillväxtanalys, författare av rapporten ”Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science”. I den nämns patienter för första gången som en del av innovationssystemet. Med Carls hjälp vill vi diskutera hur dessa användarinnovationer inom life science kan få en roll i innovationspolicy.

Seminariet äger rum den 10 mars 2017 kl. 13.00 - 14.30Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm.