16 april 2015

I samtal med ordförande ...

Vi står inför en ny era och har vänt blad!

Jag fångade Mats Olsson efter att vi tillsammans med Sveriges Ingenjörer varit i riksdagen och träffat representanter från Näringsutskottet. Det var en mycket nöjd ordförande som här ger några kommentarer inför årsmötet.

Från vänster till höger: Lars Hjälmered (M), vice ordförande i Näringsutskottet, Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen, Per-Arne Håkansson (S) ledamot Näringsutskottet, Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen, Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer, Hans Rothenberg (M) ledamot näringsutskottet och sammankallande för FUI-nätverket, Peter A Jörgensen, tidigare ordförande Svenska Uppfinnareföreningen. Foto: Johan Sittenfeld, utredare Sveriges Ingenjörer. 
_________

Mats, vad ser du att vi står idag och hur ser våra utmaningar ut framöver?
Det allra viktigaste i närtid är att en ny vd är på plats som rekryterats utifrån vad jag sett att verksamheten idag och framåt behövde. Sami Bask kommer in med ny erfarenhet, kontakter och kompetens som känns mycket positiv och kommer att vara betydelsefullt. Sami blir vår viktigaste resurs för att utveckla och sjösätta många av de projekt och initiativ som vi arbetar med. Sami har på kort tid kommit in i verksamheten på ett effektivt vis.

Alla pratar innovation! Är det din uppfattning också?
Jovisst är det så. Det går en tydlig trend i samhället och alla intresserar sig för innovation. Begreppets användning har ökat enormt, även om vi oftast upptäcker att man menar uppfinning eller uppfinnare. Alla verkar vilja prata om ”våra” saker och antalet kontakter har ökat de senaste åren. Det är mycket positivt men kräver också att vi håller oss till våra viktigaste frågor och projekt. Vi kan inte vara med överallt.

I grunden för Svenska Uppfinnarföreningen framgår det att vi satsar på och bistår uppfinnaren för landet bästa. Och nu ligger vi rätt i tiden då mångas intresse och medvetenhet har ökat för att samhället bättre ska ta tillvara på förmågan som dagens uppfinnare har. Omvandlas detta till verkliga satsningar så kommer det att skapa tillväxt och arbetstillfällen. I regeringens olika utspel, och positiva signaler för ökad satsning på små företag, glömmer man skedet före företagandet. Där uppfinnaren finns utan stöd och resurser men vars insatser är en förutsättning för att det ska bli en idé eller uppfinning som ska nå ett företag.

Individens viktiga roll delar vi exempelvis med Sveriges Ingenjörer och har fört samtal så sent som idag, i riksdagen, om hur man bättre ska ta tillvara på dem vi representerar. Det var ett mycket givande samtal med representanter från Näringsutskottet.

Mats, vad har hänt i kontakterna med medlemsföreningarna?
Vi har under senaste året upplevt ett större intresse från medlemsföreningarna genom en ökad och ömsesidig kontakt. Mycket tyder på att vi tillsammans är på god väg mot en betydligt mer enad och tydlig organisation. Den arbetsgrupp som tillsatts genom styrelsen, för att komma fram till den formella överenskommelsen mellan riksorganisationen och medlemsföreningarna, har gjort betydelsefulla insatser. Och det är viktigt, för är vi inte tydliga och överens internt är det svårt att skapa trovärdighet mot omvärlden.

Också glädjande är att vi redan i år välkomnar två nya medlemsföreningar, Varberg och Ånge, in i Svenska Uppfinnareföreningen. Vi kommer också att knyta ett samarbetsavtal med föreningen LIST i Bollnäs. Ytterligare några nya medlemsföreningar väntas tillkomma under året då diskussionerna har kommit långt på ytterligare några platser i Sverige. 

Och så den ständiga frågan, verksamhetsfinansieringen …
Vi ser större möjligheter till verksamhetsbidrag men också samtidigt tvärtom. Det är lite märkligt men allt tyder på att lösningen för att driva verksamheten är genom projekt. Och det är vi inte ovana vid.

Projekten som IRT, Innovation för Regional Tillväxt, MentorRing® och Innovation Online ser vi som viktiga investeringar för framtiden. IRT ser mer positiv ut än på länge. Men vi har också sett problem som vi inte kunde förutse för bara 6 månader sedan vad avser den regionala finansieringen.

Framöver ser vi en bra position för IRT, mycket beroende på samarbetet som utvecklats med Sveriges Ingenjörer. Och det kommer sannolikt att komma till flera partners för att ta IRT vidare.

MentorRing och Innovation Online kommer fortsätta att vara viktiga verktyg i verksamheten. Båda projekten har utvecklats starkt under senare tid och fått en tydligare koppling till kärnverksamheten.

Med små insatser har vi gjort stor skillnad och har bidragit till utveckling vad gäller hjälpmedel för funktionshindrade. Den satsningen kan utvecklas tids nog och bli betydelsefull framåt.

Framgångarna med Skapa och Årets uppfinnarkvinna ska vi givetvis vårda väl och utveckla. Här ser vi ytterligare en trend att hänga på och det är innovationstävlingar. Eller hänga på var kanske fel uttryck. Vi är en av de ledande inom området. Vi har en enorm erfarenhet av tävlingar och att utse framstående uppfinnare och intressanta uppfinningar. Och det märks då är mer och mer efterfrågade för att engagera oss som jurymedlemmar och göra expertbedömningar. Efterfrågan består ju också alltid i att man vill nå våra uppfinnare som utvecklingsresurser.

Ser du några andra trender eller signaler av vikt?
Absolut! 10 procent av alla nobelpris i fysik genom tiderna har gått till uppfinnare. Men senaste 6 åren har hälften av fysikpriserna gått till uppfinnarna. Det är en viktig indikator som vi kan använda. Även om det skulle visa sig vara en tillfällighet så är det argument och faktabild som vi ska sprida vitt och brett.

Mats, jag råkar veta att båten vi ska hålla årsmötet på har en speciell uppfinning …
Jovisst är det så. Min egen uppfinning Infrafone sitter i båtens alla tio skorstenar.

Tack Mats för pratstunden!

Av Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen, den 15 april 2015.