2 maj 2016

Immaterialrätt - straffrätt

Stöld är stöld även om det handlar om immateriella rättigheter, kan man sätta, som rubrik på regeringens politik inom immaterialrätten enligt Peter Jörgensens sammanfattning av riksdagens/näringsutskottets hearing kring immaterialrättsligt skydd. Justitieminister Morgan Johansson sa i sitt anförande att en stark immaterialrätt är helt avgörande för vårt välstånd och våra jobb och att straffrättens betydelse för att förhindra intrång är stor. Svenska uppfinnareföreningen har senast i remissvaret till patentlagsutredningen återigen påtalat att patentintrång ska jämställas med övrig ekonomisk brottslighet och att de särskilda krav som ställs för att åtal ska kunna väckas kring patentintrång tas bort.

Inför remissvaret på patentlagsutredningen lät föreningen Torbjörn Larsson göra en kort "Resumé över bakgrunden till ”särskilda skäl” i den svenska patentlagstiftningen” som återfinns här.