20 augusti 2014

Inbjudan Kinamässa 2014

Svenska Uppfinnareföreningen har nöjet att få inbjuda dig (Er) att ställa ut på världens största internationell uppfinnarmässa i Kina den 19-22 nov. 2014

The 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan New Inventions, New Technologies and New Products

Mer information här Du behöver inte närvara själv. Svenska Uppfinnareföreningens representant på plats representerar dig och din uppfinning/produkt.

För att ställa ut via oss gäller följande villkor:

  • Svenska Uppfinnareföreningen väljer ut vilka uppfinningar som ska delta enligt principen "Först till kvarn".
  • Anmälningsavgiften är 3 000 kr + moms och tas ut av uppfinnaren/uppfinningens ägare. I övrigt ingen monteravgift.
  • Presentationen sker via en uppsatt poster och genom utdelning av exemplar av ett 2-sidigt presentationsblad. De skall utformas efter en standardmall som tillställs de som tas ut att delta.
  • Svenska Uppfinnareföreningen kan, från tillhandahållna original, svara för upptryckning av postern och av en begränsad upplaga presentationsblad (flyers) till en kostnad av 500 kr + moms utöver anmälningsavgiften.

Bindande intresseanmälan, med uppgift om uppfinningens benämning och en kort beskrivning av densamma, ska sändas till och vara registrerad senast den 26 aug 2014.

Frågor med anledning av inbjudan kan ställas till Cenneth Lindkvist, Svenska Uppfinnareföreningens samordnare av internationella utställningar, e-post: eller per telefon 08-694 76 60, mobil 070-741 66 60. 

I anslutning till mässan anordnar vi en teknik- och kulturresa för Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar och anhöriga. Mer information om denna kommer i ett separat utskick.