21 maj 2015

Innovation för alla - på lika villkor

Svenska Uppfinnareföreningen anlitar Eva Swede, Fri och Stark AB, som projektledare för satsningen att vi ska nå fler personer som bär på unika idéer.

I uppdraget ingår exempelvis att:

  • vara en nationell sammanhållande resurs för metoden MentorRing® som vänder sig till såväl kvinnor som män
  • bidra till projektansökningar, hållbar finansiering och samarbeten
  • medverka i aktiviteter som främjar kvinnors innovationer, bland annat som ansvarig för det nya samarbetet med Winnet Sverige

Som ett led i vårt arbete har vi slutit ett samarbetsavtal med Winnet Sverige. Vi ska genom olika aktiviteter, både nationellt och i ett pilotprojekt i Stockholm, gemensamt:

  • synliggöra och främja innovationsutveckling, i synnerhet kvinnor som innovatörer
  • verkar för ett innovationssystem på likvärdiga villkor

Samarbetet med Winnet Sverige sker både på en praktisk och en strategisk nivå.

Eva är rådgivare, föreläsare och utbildare inom ledarskap, innovations- och affärsprocessen och är sen tidigare engagerad som processledare för MentorRing och i InnovationOnlines expertpanel. Nyligen fick Eva det hedervärda Entreprenörskapspriset av Huddinge kommun.