10 april 2015

Innovation utan entreprenörskap

Entreprenörskapsforum har idag presenterat rapporten "Innovation utan entreprenörskap?". Tidigare ordförande och informationsansvarig från Svenska Uppfinnareföreningen deltog. Rapporten lyfter vikten av det entreprenöriella handlandet för våra svenska innovationer och för företagens konkurrens- och tillväxtkraft. Rapporten påvisar också universitetsforskningen begränsade roll för innovation.

Rapporten utgör därmed en viktig grund för nya grepp och omtag för Sveriges policyagenda med de innovationspolitiska satsningarna. Som bakgrundsmaterial till rapporten hittar vi ”Var skapades Sverige 100 viktigaste innovationer”. Det vill säga den rapport som Christian Sandström 2014 tog fram på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen hösten 2014.

– Många politiska initiativ syftar till att stärka innovationsklimatet, senast regeringens Innovationsråd. Men det handlar inte om hur det offentliga kan planera fram innovationer genom riktade insatser. Fokus bör ligga på breda reformer istället för på selektiva åtgärder, säger Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och JIBS.

Han hänvisar till att målet med innovationspolitiken bör vara god utbildning, förbättrad matchning på arbetsmarknaden, samt ett idogt arbete med skatter och regler för att flera ska ha drivkrafter att vilja arbeta med morgondagens lösningar.

– Det var en kompetent panel denna morgon vars samlade uttalanden visar på en sund väg att gå, frågan är hur vi omsätter det till praktik? De mängder av synliga och osynliga barriärer som idéer och individer ska ta sig igenom är onödigt utmanande. Därtill har vi en flora av aktörer som inte premieras för samverkan utan har sina begränsningar och uppdrag, säger Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen.

Anna Hallberg, vice vd, Almi Företagspartner var en som fanns i panelen. Anna tog tillfället att lyfta en mängd av utmaningar som till stora delar återfinns i vad Svenska Uppfinnareföreningen gärna vill se en utveckling av (och finns beredda att bidra till).

– Hur ser vi till att den forsknings- och innovationsproposition som kommer om två år innehåller det som rapporterna och Anna uttrycker? Frågan skickades med till rapportförfattaren Johan P Larsson av vår tidigare ordförande Peter A. Jörgensen.

Mer information och till sida där rapporten kan laddas ned 

Klicka på bilden intill och du kommer till Svenska Uppfinnareföreningens samling av rapporter som ligger till grund för vårt påverkansarbete.