25 juni 2015

Innovationspolitiskt manifest 2015

Innovationer startar med människor. Kreativa människor, som ser lösningar på samhällsbehov som ingen adresserat förut. Det råder inte brist på sådana idéer i Sverige. Det råder däremot brist på fungerande system med schysta villkor. Sverige behöver system som fångar upp och vaskar ut de mest bärkraftiga idéerna, utan att sätta människorna i skuld innan de fått en chans att verifiera om idén bär. Det handlar också om att utgå ifrån individens egna drivkrafter och att komplettera där kompetens och kontakter saknas.

Tillsammans med Sveriges Ingenjörer har vi samlat våra erfarenheter och med dem studerat vad som krävs för att innovationsutvecklingen ska ta fart i Sverige. Här kan du läsa om de frågor vi skapar dialog runt och hur vi kan bidra till ett mer välmående Sverige.

Läs det innovationspolitiska manifestet

Nu åker vårt team till Almedalsveckan och där kan du träffa oss. Vi utbyter gärna tankar och idéer om hur vi tillsammans stärker den svenska innovationskraften. Ta del av vårt program för Almedalen