21 augusti 2015

Möjlighet till bidrag för innovationsprojekt

Har ni ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det? Då kan ni få bidrag från oss för att utreda marknadsförutsättningar och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version.

Läs mer och ansök