2 oktober 2017

Integration genom innovation

Vår medlemsförening Uppfinnarna Kalmarsund driver projektet "Integration genom innovation" i samarbete med Kalmar kommun och Folkuniversitetet. Kalmar kommun ansökte om bidrag från Länsstyrelsen som beviljade bidrag för två kurser 2017 och 2018.

Kursen vänder sig till nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram och är 30 timmar fördelat på 10 tillfällen. Kursstart var den 28 september. Inför start var 16 intresserade och på kursstart var det 13 närvarande. Varav fyra är kvinnor. Det är fyra kursledare från Uppfinnarna Kalmarsund, Joakim Axelsson, Bengt Skoog, Lennart Eriksson och Fredrik Eklund som är projektledare och ordförande i Uppfinnarna Kalmarsund.

Det finns mer information om kursen på Folkuniversitetets sida för kursen