27 november 2015

Intervju med innovatören Julia Taube

I mitten av november var det dags för Forum för uppfinningar och innovationer, FUI, i riksdagen att i samarrangemang med Svenska Uppfinnareföreningen ännu en gång ägna några timmar åt uppfinnarfrågor. Kvällens tema var Uppfinnare och kreativitet – hur hänger det ihop och hur tar vi till vara på innovativa krafter?
     Vi har med några års erfarenhet hittat formerna där Svenska Uppfinnareföreningens representanter, uppfinnare och riksdagsledamöter träffas och utbyter intressanta och angelägna frågor.
     En av de medverkande sist var Julia Taube, entreprenör och innovatör, grundare av myIDolls. Här följer en intervju med Julia med några snabba frågor ställda av Malin Mohr, Informationsansvarig på Svenska Uppfinnareföreningen:

Du var med oss i riskdagen och berättade om dina erfarenheter som ”föräldraprenör” och innovatör, dina intryck så här en tid efteråt?
Det var väldigt inspirerande, vilket gäng! Det är alltid spännande när människor med så olika bakgrunder och infallsvinklar möts kring ett gemensamt intresse. Och det kändes verkligen att det fanns ett genuint intresse i det rummet, det var kul! 

Så att våra läsare också hänger med, hur kom du på din idé och vad är det för något?
När vi för ett par år sen fick Barbiedockor till våra barn möttes jag av insikten att dem skulle påverkas av rådande normer och ideal, redan som barn, genom till exempel leksaker. Det slog mig att de ideal som bland annat dessa dockor representerar omöjligt kan gå obemärkt förbi ett barns utveckling.
     Jag fördjupade mig i studier och forskning i ämnet samtidigt som jag letade efter alternativ. Jag konstaterade att det mycket väl stämde att barn påverkas negativt av att leka med dockor som har orealistiska proportioner, att de påverkar hur de känner inför sina egna kroppar. Jag konstaterade också att de alternativ jag letade efter inte fanns på marknaden.
     Varför fanns det inga dockor med alternativa kroppsbyggnader? Och varför fanns det inga dockor med bröstvårtor och kön? Olika funktionsvariationer och könsuttryck? Det fanns alltså inga dockor som avbildade vuxna människor på ett realistisk och naturligt sätt. Inte heller fanns det någon mångfald speglad bland dessa leksaker. Och det fanns heller inga dockor av denna typ och storlek som var ämnade för alla barn, oavsett kön. Det fanns modedockor för flickor och det fanns actionfigurer för pojkar och som benämningen avslöjar så uppmuntrar dessa leksaker helt olika lekar, vilket därmed främjar olika färdigheter hos barnen. Dessa leksaker kommer också med ett tydligt budskap om hur flickor respektive pojkar förväntas se ut och vara. Alltså en av de källor som reproducerar könsroller. 

Jag bestämde mig för att skulptera och gjuta dockor till mina barn och ganska snart så insåg jag att det fanns ett intresse för en sådan produkt på marknaden. Detta resulterade i att jag började att titta på marknaden och undersöka hur jag skulle kunna utveckla min idé till en innovation, en produkt. 

myIDolls är dockor för alla barn och för alla typer av lekar. Dockor som representerar verkligheten i leken och som lämnar plats åt fantasin. Genom att erbjuda fria karaktärer så vill vi uppmuntra till lek som kommer inifrån. Karaktärer som barnet själv kan forma efter sina egna erfarenheter och preferenser. En docka som kan flyga ut i universum för att rädda världen lika väl som den kan gå på bal eller jobba på kontor. Dockor som skall motverka att barn växer upp med orealistiska förväntningar på den egna kroppen. myIDolls skall istället ge barn större utrymme att skapa och hitta sin egen identitet, utan inverkan av mossiga könsroller, normer och ideal. 

Vad driver dig?
Mina tre barn driver och inspirerar mig konstant till att hitta nya vinklar, utmaningar och lösningar. Jag drivs också av övertygelsen att vi alla har en möjlighet att förändra, göra intryck och avtryck, både i det lilla och i det stora. Och om vi gör detta tillsammans så kan vi göra mycket för våra barn och för de som kommer efter dem. Vi behöver inte ha samma visioner och tillvägagångssätt men jag tror att vi kan komma långt med en vilja och ett mål att skapa bättre förutsättningar och ett hållbart samhälle!

Av någon anledning drivs jag också av alla de människor som verkar tro att saker och ting är omöjligt. 

Hur långt har du kvar till en marknadslansering?
Allt jag har tagit mig för hittills har varit helt nytt för mig och det har därför varit svårt att göra tidsuppskattningar på alla involverade moment. Jag har hela tiden hoppats på att jag skulle kunna lansera innan jul, så blir det inte. Mitt mål är att de finns till försäljning senast i juni, förhoppningen är att det blir snarare än så!

Vad behövs för din marknadslansering?
Då vi har haft förhållandevis små ekonomiska resurser och ingen tidigare kunskap i de områden vi rört oss i så har det tagit längre tid än önskat. Vi har fått lära oss mycket på vägen för att undvika onödiga utgifter. Vi har själva fått läsa på om samt testa olika material, tillvägagångssätt och möjligheter.

Det som hela tiden har varit den största tids- och pengaboven har varit den inre struktur som skall leda dockan. Vi räknar med att denna CAD-ritning är klar inom några veckor och då skall verktygen tillverkas.

Vi behöver fortfarande hitta en lämplig fabrik. Vi har varit i kontakt med några stycken som inte vill ta sig an en såpass komplicerad form som den vi jobbar med (den mänskliga) och andra som tycker att det är en antingen för liten eller för stor skala. Ytterligare andra har inte lyckats uppfylla våra krav angående miljö, hållbarhet och giftfrihet. 

Vi har fortfarande en del funderingar kring materialval och tillverkningsteknik när det kommer till bland annat hår och tryck (bland annat ögon) som vi tittar på nu. 

Till sist, vad har än så länge varit allra mest betydelsefullt för dig i utvecklingen av din innovativa idé?
Göteborgs uppfinnareförening och mina mentorer Lena Nyström och Benny Hedlund har varit helt ovärderliga i mitt projekt. Lena har ständigt tipsat och pushat mig i rätt riktning, läst igenom ansökningar och kritiskt granskat avtal och offerter för godkännande. Benny har ställt upp med tid och kunskap som annars hade kostat mig dyrt. 

Min familj och mina två närmsta vänner har också varit till stor hjälp. Nu har jag lyckats att dra in en av mina bästa vänner, Madeleine att jobba med mig. Det är grymt kul!

Kontakt:
Julia Taube

www.myIDolls.se