3 april 2019

Investeraravdrag

53 miljoner kronor stimulerar privata  investeringar i nya företag 2018
Investeraravdrag en succé som fortfarande fungerar
 
Svenska Uppfinnareförening och Företagarna arbetade intensivt för att införa ett avdrag för dem, som investerar i nya företag, för snart tio år sedan. Förebilden är det brittiska systemet Enterprise Investment Scheme, EIS
 
Så här skriver Sandra Karlsson, Jönköpings Handelshögskola Det föreligger en skattemässig asymmetri avseende beskattning av bolag beroende av dess finansiering. Bolag finansierade genom lånat kapital medges ett skatteavdrag för räntekostnader för det lånade kapitalet. En liknande skattelättnad för det egna kapitalet finns inte varför dessa beskattas strängare än bolag finansierade genom lånat kapital.
Hösten 2012 presenterar Regeringen ett förslag om ett investeraravdrag som bland annat syftar till att utjämna den ovan nämnda skattemässiga asymmetrin.


Nu kan vi läsa i media under rubriken Utnyttja det okända skatteavdragetatt 2018 hade avdrag om 53 miljoner kronor stimulerat privata investeringar. Detta är glädjande, då det medför att många nya företag och projekt stimulerats. Å andra sidan har vi flera gånger påpekat att systemet dels borde förenklas dels borde vända sig till personer, som investerar från sina företag och inte enbart till fysiska personer. Informationen om avdraget har varit minimal. I väntan på förbättringar så gå in på Skatteverkets hemsida och undersök om det passar dina behov. Investerare kan fortfarande göra avdrag för insatser, som gjordes 2018. En investerare som satsade 100 000 kronor i ett nytt företag fick en skattelättnad om 15 000 kronor enligt ursprungskonceptet.
 
Peter A Jörgensen