10 november 2016

"Justitieministern - Dags att agera!"

Regeringens och riksdagens politiska vilja och reglerna vid den nya Patent och marknadsdomstolen stämmer inte överens och skillnaderna är graverande. Uppfinnarna hotas av en svag rättsordning för skydd av immateriella värden.

”Framtidsbranscher måste skyddas. Rättsväsendet måste nu få de verktyg, som krävs för att komma åt de illegala sajterna”, skriver nio branschrepresentanter för film- och medieindustrin i DN 2016-11-06. De andra aktörerna, som hotas av en svag rättsordning för skydd av immateriella värden, är uppfinnarna. Det gäller enskilda, start-up-företag och forskare vid våra lärosäten.

Regeringens och riksdagens politiska vilja och reglerna vid den nya Patent och marknadsdomstolen stämmer inte överens och skillnaderna är graverande. Samtliga politiska partier uttrycker på olika vis att innovationer skall stimuleras och att vi är en kunskapsnation. Rättsordningen ger dock ett synnerligen svagt stöd, läs inget, till en kapitalsvag aktör, som utvecklar nya affärsidéer och skyddar dem med exempelvis patent.

Risken för att hamna i en tvist angående intrång i patenträttigheter är stor och risken ökar naturligtvis med affärsidéns potential. I civilrättsliga tvister har alltid den kapitalsvage parten svårt att få rätt. Detta gäller internationellt i alla immaterialrättsliga tvister. På grund av den processordning, som gäller i Sverige i intrångsmål, är denna obalans förstärkt. Ett intrångsmål tar i genomsnitt 34 månader i Sverige och i Tyskland tar det nio. Vanligtvis begär svarande en bankgaranti för täckande av eventuella förluster av försäljningsintäkter under processen. Det blir då praktiskt taget omöjligt för en kapitalsvag part att utkräva sin rätt. Antalet mål, där en kapitalsvag part stämmer kränkande företag, är försumbart i Sverige. Här förloras stora ekonomiska värden på grund av att riskbenägenheten hos innovatörerna begränsas. Processtiderna måste minska i Sverige.

För att få tillväxt i de Sveriges innovativa företagen krävs omfattande privata investeringar. 2015 investerade privatpersoner fyra miljarder kronor. Här är det immateriella skyddet avgörande. Det är ju detta som i hög grad bestämmer företagens värde.

Patentintrång är en form av ekonomisk brottslighet, som bör falla under allmänt åtal, utan krav på särskilda skäl och behandlas som ett brottmål. Detta bör närmare utredas föreslår Svenska Uppfinnareföreningen och Entreprenörskapsutredning, som just publicerat sitt slutbetänkande.

För att öka tryggheten och riskbenägenheten för uppfinnare och mindre företag bör en försäkringslösning, eventuellt med en statlig garanti införas, som tillämpas vid tvister om intrång. Franska staten har via France Brevets investerat € 100 miljoner i ett statligt patentbolag för att försöka lösa detta problem. Statsmakterna bör, via EU eller på annat vis, assistera svenska företag och uppfinnare som råkar ut för immaterialrättsligt intrång i tredje land exempelvis i USA, Japan och Kina.

”Stöld är stöld även om det handlar om immateriella rättigheter och stark immaterialrätt är helt avgörande för vårt välstånd och våra jobb.” Detta är justitieminister Morgan Johanssons öppningsfras vid riksdagens hearing om immaterialrätt i april i år. Nu är det dags att gå till handling.

Om Du tror att stödet för immaterialrätt är universellt i Sverige, så visar debatten att så är inte fallet. Se repliken ”Framtiden ligger i en reducerad upphovsrätt”

Peter A Jörgensen, Kjell Jegefors