11 februari 2015

Kortsiktiga företag sumpar idéer

Vid ett frukostmöte idag var vi med då Sveriges Ingenjörer släppte sin rapport "Ge idéer kraft”. Tillsammans arbetar vi för att förnyelse och utveckling måste ges prioritering så att vi tillvaratar innovationskraften.

Ur rapporten: När Sveriges Ingenjörer frågade sina medlemmar uppgav var sjätte ingenjör (17 procent) att de hade en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller tjänst. Men trots att innovation är en central del i ingenjörernas arbete får nära hälften (44 procent) inte tid för idéutveckling och 57 procent uppgav att innovationsarbetet inte följs upp i företaget. Ännu fler (61 procent) efterfrågade en ansvarig eller funktion för innovationsarbetet.

Fotot föreställer: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör

Läs mer