19 december 2014

Ledare i DN 15 december 2014

Läs ledaren i Dagens Nyheter från den 15 december 2014:

Här följer Svenska Uppfinnareföreningens ordförande Mats Olssons kommentarer till artikeln.

Andemeningen i dagens ledare är vällovlig; att rädda miljön genom att stödja uppfinnare. Men ordvalen är olyckliga!

Sveriges uppfinnare kämpar oförtröttligt på att befrias från benämningen ”Jocke”! Vilken seriöst arbetade grupp vill bli kallade ”Jocke”?  Vi har kommit en bit på väg. Allt mer sällan ser man ”Uppfinnar-Jocke” i skrift. Det var med stor bestörtning vi i dag blev varse, att vi i DN kallas Jocke. 

Men det är inte slut med det. När Shuji Nakamura tackade för Nobelpriset, sa han genomgående att han och hans kollegor Isamu Akasaki och Hiroshi Amano fått priset för sin uppfinning. I Dagens ledare står det att de fått Nobelpriset för sin forskning. Det är förbluffande. Forskare undersöker och försöker förstå naturen som den är. Uppfinnare ser ett behov, hittar på en lösning och konstruerar något nytt, som tidigare inte fanns.

Om ni vill medverka till att sprida betydelsen av uppfinningar och uppfinnare, så står vi gärna till tjänst.

Mats Olsson
Ordförande Svenska Uppfinnareföreningen