10 februari 2017

Många luckor i regeringens satsning på immaterialrätten

”Kreativa näringar ger tillväxt” skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan Johansson och generaldirektör Susanne Ås Sivborg på Näringsliv Debatt 3/1. Där presenteras regeringens 80-miljonsatsning på immaterialrätten som bland annat innefattar informationsaktiviteter, ny kunskapsutveckling inom området samt stöd till specialiserad rådgivning till företag. Detta är mycket välkommet.

Tyvärr tar författarna inte upp personerna bakom uppfinningarna, innovationerna och start-up-företagen, samt riskerna dessa tar. Detta påpekade Carl-Johan Westholm och Dan Brändström, Uppfinnarkollegiet med rubriken ”Politikerna behöver lära sig mer om patent” De skriver ”Om en bank rånas, kontaktar banken polisen. Om någon blir bestulen på sina patent, då måste den drabbade stämma tjuven/intrångsföretaget. Denna verklighet gäller för uppfinnare i Sverige, både i Sverige och utanför, om patentinnehavaren exporterar sina nyskapelser. Om detta råder full medvetenhet, både hos stora tillverkande företag och små snilleföretag. Det är den viktigaste orsaken till att många uppfinnare inte söker patent.”

Kjell Jegefors och jag påpekade i en annan replik att ”Bättre rättssäkerhet för uppfinnare bör prioriteras”. Vi fick ett längre svar publicerat i PatentEye i denna vecka. Denna artikel bifogas här.

Vi planerar fler aktiviteter med målet att få till stånd politisk aktivitet. Bl.a. har Entreprenörskapsutredningen föreslagit en utredning med syfte att förstärka det immaterialrättsliga skyddet för mindre företag. Vi har omformulerat syftet: Utred värdet av det immateriella skyddet för uppfinnare, små och medelstora företag samt föreslå dessutom förbättringar av skyddet för att öka dess värde. Se vårt remissvar.

Peter Jörgensen