24 november 2015

Makertjej

Runt om i Sverige finns föreningar som tillhör Makerrörelsen. De driver verkstadsliknande lokaler som kallas Makerspace. Ett Makerspace är en plats där vem som helst skall kunna komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. I ett Makerspace finns verktyg, maskiner och arbetsyta för att arbeta med projekt som ofta handlar om tekniker som programmering eller 3D-printing, men även andra material och metoder som till exempel textil och virkning.

Makertjej är ett nystartat initiativ skapat av medlemmar på Stockholm Makerspace för unga tjejer. Vi var ett tiotal makers som ideellt arbetade fram och genomförde Makertjejs workshop “digitala smycken” på Teklafestival. Konceptet spreds i landet och kom att kallas ”digibling”. Makertjej står för skaparglädje och deltagarkultur. Under namnet Makertjej vill vi ordna workshops, sprida skapande projekt och öppna upp för inspirerande samarbeten; allt med syfte att introducera fler tjejer till den spännande makerrörelsen. Makertjej riktar sig till alla makertjejer i Sverige, oavsett juridiskt kön, bakgrund och tidigare kunskap!

Med stöd av Vinnova bildar Makertjej ett nationellt initiativ för kvinnliga makers. Projektet där även Svenska Uppfinnareföreningen är medverkande pågår under 2016 bidrar till en stärkt nationell samordning av kvinnliga makers och´best practice´ i att stimulera unga tjejers intresse i olika former av making. 

Kontakt: 
·  Makertjej är en verksamhet för unga tjejer som drivs av kvinnliga makers
·  Vi gillar att lära oss genom att göra och att lära ut till andra
·  Vi kan olika saker. Teknik, konst och hantverk, programmering och 3D-printing
·  Makertjej skapades av medlemmar på Stockholm Makerspace: www.makerspace.se
·  Makertjej är numera ett nationellt initiativ. Leta upp ditt närmsta makerspace på Makers of Sweden eller få hjälp att starta ett på din ort! www.makersofsweden.se

Kontakta oss via epost: