21 juni 2017

Manifest - bättre immaterialrättsligt skydd

Manifestation för bättre immaterialrättsligt skydd till mindre företag i Bryssel 27 juni 2017.
Vill Du skriva under?

I Sverige har några organisationer, såsom Svenska Uppfinnareföreningen, Uppfinnarkollegiet, Innovatörsrådet och några entusiaster, som Kjell Jegefors och undertecknad påpekat bristerna i dagens skydd. Nu har den tyska forskningsstiftelsens Fraunhofer Institute och det statliga franska patentbolaget France Brevets (balansomslutning € 100 miljoner) tillsammans med representanter för mindre företag tagit fram ett manifest. Detta skall överräckas till representanter för EU 27 juni. Detta har många likheter med analyser och förslag, som presenterats av oss i Sverige. 

1. Tillgång till ett rättssäkert tvistelösningssystem. Här refereras till Lord Neuberger, från Storbritanniens högsta domstol uttalande ”En rätt som man inte kan utkräva, är lika illa som ingen rätt alls.”

2. Bättre finansiering till innovatörer och innovativa företag

3. Bättre FoU-avdrag för innovativ verksamhet och utvecklad standard. Det senare berör i synnerhet basen för beräkningen av licensavgifter och är synnerligen viktig. Detta stöds i synnerhet av Ericsson.

Manifestet refererar till EUs arbetspapper Putting intellectual property at the service of SMEs från november 2016. Se EU tar stora steg för att öka stödet till tillväxtföretag och nyttjandet av immaterialrätt bland uppfinnare och små företag!

Glädjande nog ger denna internationella aktivitet ytterligare legitimitet till de krav vi framställt. Detta bör öka intresset bland andra svenska aktörer och också det politiska intresset.

Regeringen presenterade 2017-06-13 en rad offensiva genomförda och planerade åtgärder inom immaterialrätten. Framgångarna för upphovsrätten är anmärkningsvärda. Här har politiska beslut bidragit till en välkommen attitydförändring. Nu önskar vi att regeringen och oppositionen visar samma handlingskraft och politiska vilja när det gäller patenträtten.
Entreprenörskapsutredningen föreslog en ny utredning om värdet av det immaterialrättsliga skyddet för uppfinnare, universitetsforskare, start-up-företag och andra mindre företag (Sid 243). Tanken var naturligtvis att presentera förslag till ökning av skyddsvärdet. Denna utredning var välmotiverad, när den föreslogs för ett år sedan. Den är än mer motiverad idag. Kraven på en utredning kommer att framföras igen till regeringskansliet.

En allmän reflektion; Denna fråga berör många aktörer, som visat svagt intresse på den politiska arena kring immaterialrätt. Några som saknas är universitetsforskarna, som i detta avseende är jämställda med enskilda uppfinnare. En annan aktör, som var mycket aktiv för ett decennium sedan, är de statliga forskningsinstituten, jämför med Fraunhofer. Några av näringslivsorganisationerna lyser också med sin frånvaro.

Peter A Jörgensen