12 november 2014

Inbjudan till medlemmar i Svenska Uppfinnarföreningen/QUIS

Almi Företagspartner i Stockholm och Södermanland bedriver ett program ”Mentor – fokus export och import”. Syftet är dels att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som importerar /exporterar och dels att underlätta för svenska företagare att etablera sig på nya marknader genom att få en Mentor med rötter, erfarenhet och kontakter i andra länder.

För mer info se www.almi.se/mentor För dig som är intresserad av att ställa upp som mentor eller som behöver en mentor och bor inom Stockholmsområdet, hör av er snarast till någon av dem som är engagerade i rekryterings- och matchningsarbetet:

Terese Lann       073-506 12 50
Aurora Persson  073-905 79 22
Berit Roos         070-621 06 21