5 november 2014

Uppfinnare i nätverksträff

Det kan kännas oöverstigligt att ta sin idé till en färdig produkt eller tjänst. Tillsammans med uppfinnare i liknande situation berättar de under sekretess om hur långt de kommit och får energi att ta nästa steg. När MentorRingen slutar är de en bra bit närmare målet.

Läs artikeln i Uppfinnaren & Konstruktören 5/14 i dess helhet