19 december 2014

Motioner till Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte 2015

Motioner som skall behandlas på årsmötet 2015 ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2015. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen, mottagaradress är Svenska Uppfinnareföreningens kansli, Sandelsgatan 21, 115 34 Stockholm eller via e-post: . Välkommen med din motion!