15 december 2016

Nu bildas Sveriges nationella innovatörsråd

14 av Sveriges mest prominenta innovatörer bildar Nationella Innovatörsrådet.

Den senaste tiden har nyheter om bl.a. innovatörerna Håkan Lans och Anders Widgren publicerats i riksmedia. Det har handlat om rättsliga konflikter gällande immaterialrätt, där uppfinnarnas samhällsnyttiga produkter och/eller tjänster har förvärvats olagligt eller att avtal om ersättning har brutits mot.

För Sveriges industriella och samhälleliga tillväxt är det oerhört viktigt att regelsystem och lagar stimulerar och understödjer innovation och produktutveckling.
Innovatörsrådet vill utgöra en stödjande resurs för den utvecklingen, i kraft av rådets obestridliga kompetens och förstahandsinsikter i innovationsprocessens samtliga led.

En av rådets viktigaste uppgifter är att utgöra kompetens- och remissinstans i immaterialrättsfrågor, där regeringen genom innovationsminister Mikael Damberg utanordnat 80 mkr under en 4-årsperiod för att stärka Svenska företags medvetenhet om immaterialrättsliga värden, något som kan utgöra hela 80% av ett företags börsvärde.

Innovatörsrådet besitter individuellt och kollektivt omfattande kunskaper och insikt i de ekonomiska värden ett företags IP-portfölj potentiellt utgör, och den förtroendeskada som kan drabba ett företag med immaterialrättigheter som kan vara tvistiga, oetiska eller rentav olagligt förvärvade.

National Innovatörsrådets ledamöter är:

Wanja Bellander         -      Binnova AB
Ylva Dalén                    -      Jump & Joy AB
Conny Gustafsson      -      DellCron AB
Håkan Lans                  -      UniBoard AB
Lars Liljeryd                 -      GeniBolaget AB
Ulrika Nordenstam     -      Northern Well AB
Kenneth Palmestål     -      Soundracer Innovation AB
Börje Ramsbro            -      5D Academy AB
Ylva Ryngebo               -      Medical Innovation Design AB
Anders Swedin            -      IntegriTouch Sweden AB
Johan Ullman               -      Ullman Dynamics AB
Petra Wadström          -      Solvatten AB
Lars A Wern                  -      European Patent Attorney, EPI
Anders Widgren           -      Aifloo AB, Visolvia AB, Widgren Innovation AB
 

Örjan Strandberg (talesperson)
Tel: +46 70-730 45 35
Email: