21 maj 2015

Nu förbereder vi oss för Almedalsveckan

Svenska Uppfinnareföreningen besöker Almedalsveckan och deltar i den stora mängd av möten och seminarier som denna vecka ger utmärkta möjligheter till. Vi representeras av ordförande Mats Olsson, verkställande ledamot Kjell Jegefors, vd Sami Bask, ordförande i SUF Helsingborg Michael Rausman, projektledare Eva Swede och informationsansvarig Malin Mohr.

Sveriges Ingenjörer och Företagarna med Svenska Uppfinnareföreningen har arbetat fram ett gemensamt innovationspolitiskt manifest som ligger till grund för de frågor och möten som arrangeras under Almedalen.

Samarbetet mellan Svenska Uppfinnareföreningen och Winnet Sverige har sin formella start under Almedalsveckan och från oss leds det samarbetet av Eva Swede.

För samordning av representationen under Almedalsveckan svarar Malin Mohr,