10 februari 2016

Nu söker vi dig som vill vara aktiv i styrelsen

Fram till den 15 februari kan du föreslå personer, och dig själv, till att vara med i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse. Vid årsmötet den 23 april ska det väljas både ny ordförande och några nya ledamöter.

Svenska Uppfinnareföreningen står inför en verksamhet med utmaningar där vi ska ta till vara på den förnyade uppmärksamhet som uppfinningar och uppfinnare fått på senare tid. I detta arbete har vi gott gehör hos myndigheter och i politiken. För att lyckas hela vägen så är en kompetent styrelse avgörande. Var med oss och för uppfinnarfrågorna framåt.

- Jag välkomnar alla förslag på personer som kan och vill engagera sig. I valberedningens förslag eftersträvar vi en styrelse som både föryngrar och bidrar till en mer jämställd organisation men också den kompetens som verksamheten kommer att behöva, hälsar Nils-Olof Sjöberg med sina kollegor i valberedningen.

Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell förening. Vid styrelsemöten får ledamöterna en ersättning för resor. För eventuellt förlorad arbetsinkomst erbjuds en ersättning på 2500 kronor för heldag och 1250 kronor för halvdag. Styrelsens ordförande har ett årsarvode enligt skatteverkets fastställda prisbasbelopp, året 2015 var det 44 500 konor.

Ditt förslag mejlar du snarast men senast den 15 februari 2016 till där du berättar lite om dig själv, var du är verksam och din ålder. Du som redan föreslagit personer kan bortse från denna påminnelse.

Var med oss och skapa framtidens uppfinnarförening som organiserar uppfinnare, tjänsteinnovatörer och sociala innovatörer och alla de företag som blir ett resultat av uppfinningar.

Länk till valberedningen och nuvarande styrelse