14 april 2015

Ny VD på plats - Sami Bask

Sami Bask rekryterades som ny vd för SUF Service AB i slutet av 2014 och tillträde tjänsten i början av februari i år. Nu har det gått en tid och vi satte oss ned tillsammans en stund och pratades vid.

Hej Sami, nu är vi många som är nyfiken på dig och dina första intryck av Svenska Uppfinnareföreningen.

Innan du kom till oss, var fanns du då?
Jag har bland annat arbetat i en annan känd och stor förening, Aktiebolaget Ångpanneföreningen, idag en renodlad teknikkonsultverksamhet. Sedan 2005 är det juridiska namnet ÅF AB, men Ångpanneföreningen lever kvar och sitter i väggarna på bolaget. I Ångpanneföreningen är man stolt över sitt ursprung och trycker ofta och mycket på att man är en gammal organisation med nytänkande, enkelt uttryckt Innovation by Experience. Samma läge har vi i Svenska Uppfinnareföreningen och ska ta till oss. Vi tillhör en gammal organisation som varit med och byggt upp Sverige, det ska vi vara stolta över.

Hur har första tiden varit och vilka är dina första intryck av Svenska Uppfinnareföreningen?
Jag har startat med att besöka några av våra lokalföreningar. Intrycket är den fantastiska styrka vi har genom att finnas spridda på många orter i Sverige. Det finns ett engagemang som är roligt och inspirerande att ta del av. På många ställen pågår en mängd intressanta aktiviteter som vi som en organisation skulle må bra av att sprida och på så sätt gemensamt stå ännu starkare utåt. Kraften som finns måste vi kanalisera och framförallt samarbeta kring.  Men här gäller också att tydligt lyfta fram olika initiativ i den lokala kommunikationen. Tillsammans är vi verkligen den stora organisationen med den starkaste lokala förankring jag hitintills sett, och det ska vi givetvis dra nytta av.

Det kanske är tidigt att uttala sig men vilken är den största utmaningen du ser att Svenska Uppfinnareföreningen står inför?
Det som redan nu har utkristalliserats är att vi måste bli mycket bättre på att samordna vårt arbete. Det pågår mycket aktiviteter på lokalföreningarna som vi obönhörligen måste sprida och dela med oss av. För mig är det viktigt att vi lägger prestigen åt sidan och att alla hjälps åt att driva Svenska Uppfinnareföreningen framåt, både centralt tillsammans och genom den lokala förankringen. Här ser jag att kansliet har en central funktion, men vi måste få till en självklar tvåvägskommunikation. Internkommunikation i alla dess former är viktig, inte minst med tanke på det jag sett när jag träffat några lokalföreningar. Det finns en enorm kunskap och kraft som vi måste ta tillvara och få spridning om. Men uppgiften att sprida kunskap och kompetens måste axlas gemensamt, det hänger inte endast på mina, kansliets eller Svenska Uppfinnareföreningen centralt utan där måste lokalföreningarna bli bättre på att sprida det man gör. Här finns det centrala kansliet som resurs för att nå ut till alla. Men självklart ligger mycket hos mig också, att faktiskt vara ute och träffa lokalföreningarna och få en bra bild av vad man och vi som en organisation gör.

Om någon av dina tidigare medarbetare skulle beskriva dig, vad skulle de säga tror du?
Oj, det var en klurig fråga, men jag skulle tro att det är min öppenhet och ärlighet. Man vet alltid var man har mig, och det finns ingen dold agenda. Mitt förhållningssätt underlättar för både mig och mina medarbetare i de diskussioner vi haft och de beslut som tagits. Mina medarbetare har känt ett oerhört förtroende för mig samtidigt som vi har kunnat garva ihop. Jag anstränger mig för att stå för väl underbyggda beslut, såväl positiva som negativa.

Men vem är du - berätta om din bakgrund?
Jag är en nyfiken och teknikintresserad person, uppvuxen in i datoråldern inte i den. Jag hade min första dator när jag var åtta år, en Texas Instruments TI99 som jag programmerade en del Basic på. Sedan har stegen gått från Commodore 64, till Amiga, till PC, till Mac. Jag har hunnit med att jobba med både Sun Solaris och Alphaserver. Men främst inom yrkeslivet har jag arbetat i olika chefspositioner. Innan Svenska Uppfinnareföreningen som VD för ett mindre IT-bolag. Men också drivit eget bolag i två omgångar. Då jag är uppvuxen i en bruksort, Olofström, där Volvo var dominerande så finns mitt hjärta så klart också i den svenska industrin.

När du inte jobbar, vad gör du då?
Just nu är det mycket hemma med barn, vår andra dotter föddes i december 2014 och den äldsta föddes i augusti 2011. De senaste fyra åren har träning tagit en stor del av min tid, jag har tävlat på motionsnivå i Triathlon och genomfört tre stycken på olympisk distans samt en Ironman 70,3. Vilket är halva sträckan i Ironman (1,9 km simning, 9 mil cykel, 21 km löpning). Det börjar bli dags att ta tag i detta igen. Fartkänslan är något jag verkligen gillar och motorcyklar har varit en självklar del av mitt liv, men förra hösten sålde jag min Kawasaki Ninja, jag och min fru kom fram till att det var bäst så!

Vilken är din viktigaste uppgift just nu?
Internt måste jag säga att det är att hinna med och träffa våra lokalföreningar runt om i landet. Det är så jag får en bra bild av vår kunskap och styrka som organisation, men också ett tydligt sätt att få igång en bra kommunikation. Det är alltid lättare att ringa någon man har ett ansikte på, än en främmande människa även om man är del av samma organisation. Externt finns en hel lista men de prioriterade områdena är att säkra finansiering och verka för att vi som organisation ska uppfattas som en viktig kraft av regeringens Innovationsråd. Sedan fortsätta jobba på gräsrotsnivå och påverka kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter och Almi.

Tillsammans ska vi se vår styrka i varumärket Svenska Uppfinnareföreningen, vara stolta över det och uppfinningsrikt bygga vidare på den gemensamma styrkan.

Kontaktuppgifter till Sami Bask Mobil: 070-484 9099. Mejl:

Malin Mohr, informationsansvarig, intervjuade Sami Bask den 30 mars 2015