4 maj 2019

SUF:s styrelse 2019

Alla i den nya styrelsen hälsas hjärtligt välkomna. 

Nu börjar en ny era i SUF:s historia, där förening nu ska kunna blomstra igen och möta framtids utmaningar med den senaste tekniken och innovationskraften. 

SUF lämmar nu två år bakom sig, som krävts för att rensa upp efter gamla synder från tidigare år.

Styrelsen består av följande:

Ordförande: Jan-Erik Nowacki, 72 år, Lidingö

Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)

 

 

Jag vill försöka förbättra uppfinnandets status, möjligheter och ekonomi via politiker och departement.
För att få fram en enda innovation, som når marknaden, ger jobb och välstånd, behövs 100-tals uppfinningar.
Den insikten finns inte nu och uppfinnandet förvaltas numera nästan helt av bidragsadministratörer och högskolor.
Det går inte bra heller, Sveriges produktivitet sjunker och är historiskt rekordlåg nu.
SUFs ekonomi måste förbättras och de skapande intressena och uppfinnarföreningarna måste enas.

Ledamot: Lina Modén, 29 år, Sundsvall

Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening STUIF

 

 

Som jag ser det finns det mycket mark för oss att vinna som förening, Sverige behöver ta mark när det kommer till uppfinningar/ innovationer. Jag vill bidra till att föreningen ska vara det självklara valet för den som vill förverkliga ideér, vidareutveckla och uppfinna. Där möjligheterna finns till stöd och råd. En föreningen i tiden är tillgänglig och har ett tydligt mervärde. Med tillgänglighet menar jag ökad närvaro på Sociala medier etc. Med tydligt mervärde syftar jag till att såväl medlemsföreningar som enskilda medlemmars behov styr vad som erbjuds. 

Ledamot: André Sevä Nordvold, 48 år, Sörberge

Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening STUIF

 

 

 

Jobbar med frågor kring strategisk HR. Hur får man visioner, strategier och verksamhetsmål att fästa och levas i vardagen för medarbetarna- och hur kopplar man utvecklings- och kompetens- planer ner till individen på ett bra sätt. Det är frågor som jag brinner för.
Det jag vill åstadkomma i styrelsen är att arbeta för att uppfinnerie och innovation är naturligt i allas vardag och att vi i Sverige blir världsmästare på detta!
Unga och gamla, män och kvinnor, invandrare och utvandrare.

 

Ledamot: Therese Jarl, 36 år, Hasslarp

Svenska Uppfinnareföreningen Helsingborg - Ängelholm - Landskrona

 

 

 

Jag heter Therese Jarl och brinner för kreativt företagande och att utveckla saker framåt. Jag vill att SUF ska ta sin rättmätiga plats inom näringslivet som nyckelaktör i processen mellan fantastisk idé och allmännytta. En viktig del i det är marknadsföring och ett bra kontaktnät, samarbete med skolor och lokala föreningar på nationell nivå.

Ledamot: Göran Lindh, 63 år, Täby

Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)

 

 

 

US pat 5,029,055; är utgånget. "Lysdioder kommer aldrig användas till belysning", sa statens företrädare. Patenträttigheter är mest ett papper som ger rätt till domstolsprocesser, vilka inte bidrar till inkomster, dock utgifter.
Vi konkurrera inte på lika villkor.
Det vill jag ändra på...

Ledamot: Carl-Eric Engström, 73 år, Brunskog

Västra Värmlands Uppfinnarförening VVU

 

 

Carl-Eric Engström född 1946 lärare 1969-2011 sen pensionär med enskild firma. Jag vill upprätthålla och stödja god, positiv kommunikation inom SUF med innovatörer och sammarbetspartners.

Ledamot: Gustaf Bauer, 41 år, Älmhult

Älmhults Idéförening 

 

 

Elektroingenjör, har de senast 20 åren arbetat med automation och processutveckling. Är specialist inom programmering och företagare.
Mitt mål med SUF är att modernisera förening. Använda den senast och mest kreativa tekniken för skapa ett miljö där våra medlemmar ska kunna få rätt stöd och hjälp.

Ledamot: Leif Wrenkler, 79 år,  Åkersberga,

Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)

 

 

 

Vill få näringslivet och uppfinnandet att börja sammarbeta. 

 

 

Ledamot: Ingvar Svanborg, 76 år, Östersund

Jämtlands Uppfinnarakademi

 

 

 

Maskiningenjör med breda kunskaper inom innovation, konstruktion ,produktion och företagande.
Vill utbilda sveriges uppfinnare och innovatörer genom att skapa innovativa e-learninglösningar för våra medlemmar och medlemsföreningar. 

 


Lekmannarevisor


Christian Wilcke Täby-Danderyd, Uppfinnarförening (TDU), Mandattid 1 år nyval

Håkan Edqvist, Svenska Uppfinnareföreningen Östergötland, Mandattid 1 år omval


Lekmannarevisor ersättare


Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening, Mandattid 1 år nyval

 

Valnämnden:

Elisabeth Haider, Älmhults ideförening (Sammankallande)

Henning Dahlheim, TDU

Kjell Svedman, Ånge

Jenny Rocha, SUF, Upplands-Bro

Roland Lindqvist, Idé forum Skellefteå

 

 

 Etiknämnd  


Anne Närhi, Direktansluten SUF, Mandattid 1 år omval

Sten Wigert, Idéforum, Ångermanland Mandattid 1 år omval

Stig Löfgren, Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU), Mandattid 1 år omval